2 bác sĩ Trung Quốc tháo chạy khỏi phòng khám khi ρɦát hiện đoàn...

Ngay khi thấy Đoàn kiểm tra, 2 người Trung Quốc mặc áo blouse đã rời bỏ phòng khám Thái Việt để lại 5 bệnh nhân, trong đó có 1 người đang được chiếu đèn...
error: Content is protected !!